Opening hours

10:00 - 21:00

Parking rules

Правила за паркиране на територията на Mall Велико Търново

Mall Велико Търново предоставя свободно достъпен и безплатен паркинг за своите клиентите в рамките на работното време на търговския център, в рамките на капацитета на обособените паркинг зони.

Молим да имате предвид, че Mall Велико Търново не носи отговорност за кражба и повреди по превозни средства, паркирани на обозначените за свободно паркиране места в рамките на търговския център.

Престоят на превозни средства на паркинг зоните на търговския център извън работното му време, а именно - от 01:00 до 07:00 ч., е забранен, тъй като затруднява дейностите по охрана, зареждане на търговските обекти със стока, сметосъбирането и почистването на паркинг зоните.

При констатирани нарушения ще бъдат поставяни стикери, информиращи водачите за допуснатото нарушение на правилата за паркиране, а ако нарушението продължи повече от дванадесет часа, автомобилът ще бъде временно обездвижен посредством поставянето на паркинг скоба до заплащане на санкция за неправилно паркиране в размер на 100 (сто) лева.

Всяко лице, паркирало превозно средство на територията на паркинг зоните на Mall Велико Търново, се счита изразило съгласие за спазване на настоящите правила, вкл. приема да бъде санкционирано с определените тук санкции при констатирано нарушение.