Работно време

10:00 - 21:00

Какво ново

Заповед за промяна в оперирането на търговския център до 29.03.

ЗАПОВЕД НА УПРАВИТЕЛЯ

НА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР

 

На основание чл. 63 от Закона за здравето и в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., издадена от Министъра на здравеопазването, с оглед въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19

 

НАРЕЖДАМ:

 

1/ До 29 Март 2020 достъп на посетители ще бъде разрешен само до магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите, извършващи търговска дейност на територията на МОЛ Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Оборище“ 18).

Управлението на Търговския център ще положи усилия да осигури подходяща дистанция между посетителите, които изчакват в общите части реда си, за да достъпят помещенията, в които е разрешено извършването на търговска дейност.

 

2/ Достъпът до МОЛ Велико Търново е разрешен само от северния вход и откъм северния паркинг.

С цел осигуряване безопасността на посетителите в МОЛ Велико Търново управлението на Търговския център ще осигури подходящо почистване на проходите (организирани коридори в общите части), както и на санитарните помещения с подходящи препарати и дезинфектанти.

3/ Достъп до другите търговски площи в МОЛ Велико Търново ще бъде осигурен само на персонала и управителите на дружествата – наематели, както и на техните бизнес партньори (доставчици, куриери и пр.)

Достъп ще бъде осигуряван и с цел извършване на ремонтни работи, както и за провеждане на санитарни мероприятия.

 

4/ С цел осигуряване на безопасността на посетителите и служителите, в МОЛ Велико Търново ще бъде отказван достъп на лица, които имат симптоми на остри заразни заболявания.

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Управителя на Търговския център и на дружеството, предоставящо охранителни услуги.

 

Управител на Търговския център: 

< назад